ga jij het maken in de grafimedia. Zoek een baan op Logo indruk
zoeken

Ervaring gratis aanbod: Persoonlijke en professionele ontwikkeling

Een enthousiaste deelneemster aan het gratis online aanbod 'Persoonlijke en professionele ontwikkeling' doet verslag van haar traject met loopbaancoach Linda Koolen:

'Een aantal weken geleden heeft in een interne nieuwsbrief van het grafisch bedrijf waar ik werk een artikel gestaan, genaamd ‘Create your future’. Het A&O Fonds Grafimediabranche biedt alle medewerkers uit de grafische industrie de mogelijkheid voor gratis advies, coachings- en ondersteuningsmogelijkheden vanuit GOC. Na wat wikken en wegen heb ik besloten gebruik te maken van het aanbod. Eerst heb ik voor mezelf de keuze gemaakt wat vind ik belangrijk en wat vind ik belangrijk voor mijn toekomst. Toen ik dat eenmaal duidelijk had, heb ik me via de HR adviseur voor persoonlijke en professionele ontwikkeling aangemeld.'

'Kort na de aanmelding ben ik vanuit het GOC gebeld voor een intake gesprek. Een prettig gesprek. Met heldere vragen werd mijn ‘hulpvraag’ duidelijk. GOC heeft mij gekoppeld aan loopbaan coach Linda Koolen.'

'Enkele dagen na het intake gesprek heb ik een telefoongesprek gehad met Linda. Linda is inhoudelijk verder op mijn hulpvraag ingegaan, om meer inzicht te krijgen over het hoe en wat. In overleg met en op aangeven van Linda heb ik besloten om een ‘interesse- en competentievragenlijst’ in te vullen via TrjcT! Het is een online lijst, bestaand uit 168 stellingen over mijn interesses en nog aanvullende stellingen over mijn competenties. De stellingen zijn met de keuzemogelijkheden ‘oneens / geen mening / eens’ ingevuld. Aan de hand van de antwoorden die je geeft in de ‘interesse- en competentievragenlijst’ word je ingedeeld in ‘menstypen’. De theorie beschrijft zes verschillende types met daarbij hun kenmerken aan de hand van de theorie van J.L Holland.'

'Kort na het invullen van de vragenlijst heeft Linda me de resultaten doorgestuurd, en hebben we via Teams de uitslag rustig, stap voor stap, doorgenomen. Nu is het voor mij helder waar mijn interesses liggen, wat me motiveert, waaruit ik mijn energie en werkplezier haal, wat ik nodig heb om uitgedaagd te worden en in welke richting ik me, gezien mijn interesses en competenties het beste kan gaan oriënteren voor bijvoorbeeld een scholing of opleiding. Doordat ik nu handvatten heb, een concrete richting om me verder te oriënteren en te verdiepen, is het voor mij veel laagdrempeliger om ook daadwerkelijk actie daarop te ondernemen.'

'Het traject is een zinvol en leuk traject. Het heeft alles bij elkaar niet langer dan drie weken geduurd. En door mijn enthousiasme hebben meer collega’s zich aangemeld.'

Ivonne van Middelaar

Naar het overzicht

Het A&O Fonds Grafimediabranche 

heeft een brede doelstelling voor de aangesloten leden. De doelstelling bestaat uit:

• het verrichten van activiteiten op het gebied van onderwijs en ontwikkeling voor (potentiële) werknemers inde grafische sector

• het verrichten van activiteiten op het gebied van de arbeidsmarkt in de grafische sector waaronder begrepen het stimuleren van het aanbod van werknemers in de grafische sector.

• het mede-financieren van nationale en internationale subsidiabele activiteiten op het gebied van arbeidsmarkt bevorderende activiteiten