zoeken

Europese subsidie voor opleidingen in grafimediabedrijven verlengd tot 1 augustus 2011

Werknemers moeten zich permanent kunnen ontwikkelen. Dat vinden veel grafimediabedrijven, dat vindt ook de Europese Unie. Om dat te stimuleren bestaat de ESF-subsidieregeling van het Europees Sociaal Fonds.

Namens de bedrijfstak heeft het A&O Fonds Grafimediabranche een ESF-subsidie aangevraagd om het permanent opleiden in bedrijven laagdrempeliger te maken. De kosten van opleidingen zijn immers voor veel bedrijven, vooral in het midden en kleinbedrijf, vaak een hoge drempel. Met financiële steun van de Europese Unie komt een groot aantal cursussen nu voor subsidie in aanmerking. Omdat veel lange opleidingen doorlopen tot in 2011 heeft het Agentschap SZW ingestemd met het verzoek subsidieproject te laten doorlopen tot 1 augustus 2011. De aanvraagformulieren voor 2010 zijn op deze site beschikbaar.

PDF ESF-subsidie aanvraagformulier 2010

Word ESF-subsidie aanvraagformulier 2010
Naar het overzicht

Het A&O Fonds Grafimediabranche 

heeft een brede doelstelling voor de aangesloten leden. De doelstelling bestaat uit:

• het verrichten van activiteiten op het gebied van onderwijs en ontwikkeling voor (potentiële) werknemers inde grafische sector

• het verrichten van activiteiten op het gebied van de arbeidsmarkt in de grafische sector waaronder begrepen het stimuleren van het aanbod van werknemers in de grafische sector.

• het mede-financieren van nationale en internationale subsidiabele activiteiten op het gebied van arbeidsmarkt bevorderende activiteiten