ga jij het maken in de grafimedia. Zoek een baan op Logo indruk
zoeken

Grafimedia in cijfers 2020 beschikbaar

Drukkerijen, verpakkingsfabrikanten en andere bedrijven in de grafimediabranche zagen in het voorjaar van 2020 hun omzet fors teruglopen door de coronacrisis. In de daarop volgende maanden is voorzichtig herstel zichtbaar. 

Dat blijkt uit de nieuwe editie van Grafimedia in cijfers, een publicatie die
in opdracht van het A&O Fonds Grafimediabranche door GOC is ontwikkeld. Daarin zijn voor het eerst de effecten van de coronacrisis op de sector in kaart gebracht. Op dit moment is een economische rapportage in ontwikkeling waarin ook de cijfers over het vierde kwartaal van 2020 zijn opgenomen.

Aantal faillissementen en ontslagen beperkt

In het tweede kwartaal van 2020 liep de omzet in de branche met 31,1 procent terug, in het derde kwartaal liep de daling terug tot 11,9 procent. Het aantal faillissementen en ontslagen bleef beperkt, mede dankzij de steunmaatregelen van de overheid. “In vergelijking met de vorige crisis zien we dat bedrijven eerder anticiperen en innoveren, waardoor ze de schade weten te beperken. Er zijn binnen de branche ook verschillen: verpakkingsbedrijven doen het relatief goed, allround drukkerijen hebben het zwaarder”, zegt Richard Leloux, directeur van het A&O Fonds Grafimediabranche.

Hogere verkoopprijzen en brutowinst

Grafimedia in cijfers biedt inzicht in de meerjarige ontwikkelingen en trends in de grafische sector. Daarin valt onder meer op dat grafimediabedrijven er opnieuw in slaagden om de verkoopprijzen te verhogen en hun brutowinst zagen toenemen naar gemiddeld 7,4 procent. Daarmee is de brutowinst verdubbeld ten opzichte van 2010.

Omzet en werkgelegenheid licht gedaald

De totale omzet in de grafimediabranche liep licht terug, naar circa 3,3 miljard euro. Vooral de binnenlandse omzet staat onder druk. Er werd in 2019 juist meer drukwerk geëxporteerd naar het buitenland. Het aantal bedrijven (2.890) liep licht terug, net als de werkgelegenheid die in 2019 uitkwam op 20.270 banen.

Vacatures door vergrijzing

Ondanks de krimp in werkgelegenheid hebben toch relatief veel bedrijven vacatures. In 2019 nam één op de drie grafimediabedrijven één of meerdere nieuwe medewerkers in dienst. In totaal werden in 2019 1281 vacatures ingevuld. Het gaat daarbij vooral om de vervangingsvraag als gevolg van de vergrijzing in de branche. Ook de komende jaren stromen veel oudere vakmensen uit. Reden voor het A&O Fonds Grafimediabranche om blijvend in te zetten op het vergroten van instroom in de branche.

Gezamenlijke promotiecampagne

“Dat doen we onder meer door in 2021 met partners in de branche een gezamenlijke campagne te starten waarmee we laten zien hoe essentieel de grafimediasector voor Nederland is”, aldus Richard Leloux. “Waar zouden we zijn zonder signing op stations, zonder verpakkingen in de supermarkt of dozen waarin onze online bestellingen worden geleverd?”

Duurzame inzetbaarheid en toekomstgerichte scholing

Andere speerpunten in 2021 zijn duurzame inzetbaarheid en toekomstgerichte scholing. “We zien dat door de technologisering in de branche in toenemende mate andere competenties gevraagd worden. Allround inzetbaarheid wordt belangrijker, net als ICT-gerelateerde vaardigheden. Met de Europese subsidies uit het Create your future-project ondersteunen we ook in het nieuwe jaar bedrijven om wendbaar te blijven en te werken aan vitaliteit.” Zet wel snel stappen op het gebied van toekomstgerichte scholing en duurzame inzetbaarheid, want de Europese subsidie stopt aan het einde van 2021.

Download hier Grafimedia in cijfers 2020.

Naar het overzicht

Het A&O Fonds Grafimediabranche 

heeft een brede doelstelling voor de aangesloten leden. De doelstelling bestaat uit:

• het verrichten van activiteiten op het gebied van onderwijs en ontwikkeling voor (potentiële) werknemers inde grafische sector

• het verrichten van activiteiten op het gebied van de arbeidsmarkt in de grafische sector waaronder begrepen het stimuleren van het aanbod van werknemers in de grafische sector.

• het mede-financieren van nationale en internationale subsidiabele activiteiten op het gebied van arbeidsmarkt bevorderende activiteiten