ga jij het maken in de grafimedia. Zoek een baan op Logo indruk
zoeken

Grafimedia in cijfers is uit!

Binnen de creatieve industrie vormt de grafimediabranche een belangrijke speler. Net als de andere branches heeft deze branche last van de huidige economische situatie, en vindt er een verschuiving plaats van print naar online. De huidige ontwikkelingen zijn van invloed op de cijfers in de grafimediabranche. GOC heeft dit in samenwerking met het A&O Fonds Grafimedia inzichtelijk gemaakt.

 

 


Klik hier om Grafimedia in cijfers 2013 te downloaden.

Naar het overzicht

Het A&O Fonds Grafimediabranche 

heeft een brede doelstelling voor de aangesloten leden. De doelstelling bestaat uit:

• het verrichten van activiteiten op het gebied van onderwijs en ontwikkeling voor (potentiële) werknemers inde grafische sector

• het verrichten van activiteiten op het gebied van de arbeidsmarkt in de grafische sector waaronder begrepen het stimuleren van het aanbod van werknemers in de grafische sector.

• het mede-financieren van nationale en internationale subsidiabele activiteiten op het gebied van arbeidsmarkt bevorderende activiteiten