ga jij het maken in de grafimedia. Zoek een baan op Logo indruk
zoeken

Innovatie kansen in rapport over de toekomst van de printindustrie

Een leesbaar en praktisch rapport over ontwikkelingen en kansen voor bedrijven in de grafimediabranche. Het rapport is het resultaat van een afstudeeronderzoek van Arnold Martiwidjojo, student aan de opleiding Science Business and Innovation aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. 

Het rapport is het eerste resultaat van het E-novate project van het A&O Fonds Grafimediabranche. Het E-novate project is een programma gericht op het stimuleren van creatieve product- en dienstenontwikkeling in de grafimedia- en signbranche.

Het rapport ‘over de toekomst van de printindustrie’ gaat, naast een schets van de belangrijkste trends en marktontwikkeling, in op de vraag hoe bedrijven in de grafimedia- en signbranche toegevoegde waarde kunnen creëren met het invoeren van nieuwe technologieën. Wat het rapport daarnaast zo interessant maakt, is dat het recent ontwikkelde innovatiemodellen presenteert en hoe deze innovatiemodellen toepasbaar zijn voor grafische - en sign bedrijven. Het rapport geeft een frisse kijk op de mogelijkheden voor bedrijven. En voor wie verder kennis over innovatiemodellen wil opdoen, bevat het rapport een uitgebreide literatuur verwijzing.

Het rapport is hier te downloaden op de website van het A&O fonds Grafimedia branche.

Meer informatie over het E-novate project.

 

Naar het overzicht

Het A&O Fonds Grafimediabranche 

heeft een brede doelstelling voor de aangesloten leden. De doelstelling bestaat uit:

• het verrichten van activiteiten op het gebied van onderwijs en ontwikkeling voor (potentiële) werknemers inde grafische sector

• het verrichten van activiteiten op het gebied van de arbeidsmarkt in de grafische sector waaronder begrepen het stimuleren van het aanbod van werknemers in de grafische sector.

• het mede-financieren van nationale en internationale subsidiabele activiteiten op het gebied van arbeidsmarkt bevorderende activiteiten