ga jij het maken in de grafimedia. Zoek een baan op Logo indruk
zoeken

Nieuw sectorplan Grafimedia 2016-2017

Het A&O Fonds Grafimediabranche heeft voor 2016-2017 opnieuw met succes een sectorplan ingediend. In het sectorplan zijn verschillende maatregelen opgenomen:

  1. Van werk naar werk begeleiding naar hetzelfde beroep.
  2. Van werk naar werk begeleiding naar een ander beroep.

    Indien scholing noodzakelijk is om de overstap te kunnen maken naar nieuw werk, kan er een aanvraag worden ingediend voor tegemoetkoming in de scholingskosten.

  3. Het opzetten, onderhouden en uitbreiden van een regionale en intersectorale infrastructuur.


Voortzetting gedeelte van het vorige sectorplan

De subsidie op opleiden en ontwikkelen blijft gelden tot 31-12-2016. De subsidie voor het Ervaringsprofiel (EVP) is verlopen.


Voordelig investeren

Met het sectorplan kunt u een bijdrage aanvragen tot 40% van de kosten van de activiteiten op het gebied van opleiden en ontwikkelen en van werk naar werk begeleiding inclusief scholing. Deze bijdrage komt bovenop de korting van 25% die u ontvangt indien u bijdraagt aan het opleidingsfonds of het garantiefonds. Tot slot zijn er ook nog fiscale mogelijkheden tot aftrek van de opleidingskosten.

Meer informatie vindt u in de brochure.

Naar het overzicht

Het A&O Fonds Grafimediabranche 

heeft een brede doelstelling voor de aangesloten leden. De doelstelling bestaat uit:

• het verrichten van activiteiten op het gebied van onderwijs en ontwikkeling voor (potentiële) werknemers inde grafische sector

• het verrichten van activiteiten op het gebied van de arbeidsmarkt in de grafische sector waaronder begrepen het stimuleren van het aanbod van werknemers in de grafische sector.

• het mede-financieren van nationale en internationale subsidiabele activiteiten op het gebied van arbeidsmarkt bevorderende activiteiten