ga jij het maken in de grafimedia. Zoek een baan op Logo indruk
zoeken

Nieuwe subsidieregeling voor van-werk-naar-werk-trajecten

Het A&O bestuur heeft besloten een extra subsidie, 25%, beschikbaar te stellen ten behoeve van de van-werk-naar-werk-trajecten als gevolg van reorganisatie. Deze tijdelijke regeling geldt voor de duur van 2015, maar is gebudgetteerd. Voorwaarde is dat bedrijven gebruik maken van C3 werkt! De overige voorwaarden en procedure vindt u op het bijgaande aanvraagformulier. Voor vragen en nadere informatie over deze regeling kunt u gebruik maken van het mailadres subsidies@aenofonds.nl.

 

Naar het overzicht

Het A&O Fonds Grafimediabranche 

heeft een brede doelstelling voor de aangesloten leden. De doelstelling bestaat uit:

• het verrichten van activiteiten op het gebied van onderwijs en ontwikkeling voor (potentiële) werknemers inde grafische sector

• het verrichten van activiteiten op het gebied van de arbeidsmarkt in de grafische sector waaronder begrepen het stimuleren van het aanbod van werknemers in de grafische sector.

• het mede-financieren van nationale en internationale subsidiabele activiteiten op het gebied van arbeidsmarkt bevorderende activiteiten