zoeken

Rapportage economische ontwikkelingen 2016

Het jaar 2016 is uitgeroepen tot het jaar waarin we de economische crisis achter ons lieten en de economie en werkgelegenheid weer groeiden. Gaat dit ook op voor de grafimediabranche?
 
De uitgave ‘Grafimedia in cijfers 2016’, een handzaam boekje boordevol cijfers over 2015 en begin 2016 dat jaarlijks wordt uitgebracht, laat zien dat dit voor de grafimediabranche nog niet het geval is. Daarvoor blijven de omzet en de werkgelegenheid te sterk teruglopen. Zorgelijk zijn de cijfers over de belangstelling onder de jongeren voor een grafisch-technische beroepsopleiding.

Omdat 2016 zo’n spannend overgangsjaar zou kunnen zijn voor de branche is er inmiddels ook een nieuwe uitgave van de jaarlijkse economische publicatie gemaakt. Daarin zijn over het gehele jaar 2016 de meest recente gegevens bijeengebracht. Dit leert ons dat het inderdaad nog te vroeg is om van een duidelijk herstel te spreken. Er was sprake van enige omzetgroei aan het begin van 2016 maar deze zakt in de tweede helft toch weer terug. Vergeleken met de totale industrie blijft de grafimedia (nog) achter.

Het A&O fonds Grafimedia ziet ook lichtpuntjes in 2016. Ondanks dat de werkgelegenheid krimpt, is er inmiddels een beperkte vervangingsvraag aan het ontstaan voor grafisch technische vakmensen omdat er vrijwel geen nieuwe instroom meer is. Ook is er duidelijk sprake van een toename in het aantal gevolgde opleidingen van werknemers in de grafimediabranche.
 
Beide publicaties zijn geschreven door Jos Teunen onderzoeker bij GOC in opdracht van het A&O Fonds Grafimediabranche. Beide publicaties zijn te downloaden:

 

Naar het overzicht

Het A&O Fonds Grafimediabranche 

heeft een brede doelstelling voor de aangesloten leden. De doelstelling bestaat uit:

• het verrichten van activiteiten op het gebied van onderwijs en ontwikkeling voor (potentiële) werknemers inde grafische sector

• het verrichten van activiteiten op het gebied van de arbeidsmarkt in de grafische sector waaronder begrepen het stimuleren van het aanbod van werknemers in de grafische sector.

• het mede-financieren van nationale en internationale subsidiabele activiteiten op het gebied van arbeidsmarkt bevorderende activiteiten