zoeken

Richard Leloux terug

Binnenkort vinden bestuurswijzigingen plaats in het A&O Fonds Grafimediabranche. Richard Leloux gaat binnen dit bestuur twee functies bekleden.

Nog niet zo lang geleden heeft Richard Leloux afscheid genomen als bestuurder van CNV Media. Nu komt hij per 1 september a.s. terug in de grafimediabranche en wel als voorzitter en directeur van het A&O Fonds Grafimediabranche. Richard Leloux volgt Wim Visser op als voorzitter en hij neemt tevens de directeurstaken op zich van Henk van der Eem.

Henk van der Eem is tot 1 maart 2012 aan het fonds verbonden voor advisering en overdracht. Als voorzitter van het A&O Fonds gaat Richard Leloux ook sturing geven aan C3, het bedrijfstakproject dat werkgevers en werknemers ondersteunt bij de omvangrijke taken op het terrein van uitstroom, doorstroom en instroom van werknemers. Ook zal hij zijn pionierstalenten benutten om richting en inhoud te geven aan een nog op te richten Ontwikkelingsfonds voor de creatieve industrie, een fonds dat verder gaat dan alleen het werkterrein van arbeidsmarkt en opleidingen en niet alleen bedoeld is voor de grafimediabranche.

Naar het overzicht

Het A&O Fonds Grafimediabranche 

heeft een brede doelstelling voor de aangesloten leden. De doelstelling bestaat uit:

• het verrichten van activiteiten op het gebied van onderwijs en ontwikkeling voor (potentiële) werknemers inde grafische sector

• het verrichten van activiteiten op het gebied van de arbeidsmarkt in de grafische sector waaronder begrepen het stimuleren van het aanbod van werknemers in de grafische sector.

• het mede-financieren van nationale en internationale subsidiabele activiteiten op het gebied van arbeidsmarkt bevorderende activiteiten