ga jij het maken in de grafimedia. Zoek een baan op Logo indruk
zoeken

Sectorplan Grafimedia: deadline subsidieaanvraag opleidingen

Opleidingen uitgevoerd tot 31 december 2016 komen voor subsidie vanuit het sectorplan grafimedia in aanmerking. Indien u nog gebruik wilt maken van deze subsidiemogelijkheid voor opleidingen dient de volledige subsidieaanvraag uiterlijk
16 januari 2017 in het bezit te zijn van het A&O Fonds Grafimediabranche. Aanvragen die worden ontvangen na 16 januari 2017 kunnen niet meer in behandeling worden genomen.

Naar het overzicht

Het A&O Fonds Grafimediabranche 

heeft een brede doelstelling voor de aangesloten leden. De doelstelling bestaat uit:

• het verrichten van activiteiten op het gebied van onderwijs en ontwikkeling voor (potentiële) werknemers inde grafische sector

• het verrichten van activiteiten op het gebied van de arbeidsmarkt in de grafische sector waaronder begrepen het stimuleren van het aanbod van werknemers in de grafische sector.

• het mede-financieren van nationale en internationale subsidiabele activiteiten op het gebied van arbeidsmarkt bevorderende activiteiten