zoeken

Sectorplan Grafimedia goedgekeurd

 

Door de goedkeuring van het sectorplan voor de grafimedia is 2,2 miljoen euro vrijgespeeld voor (om)scholing/duurzame inzetbaarheid in de creatieve sector. In totaal zijn er ongeveer 22.000 werknemers werkzaam in de grafimedia. Met een omzet van circa 5,7 miljard euro per jaar is de grafimedia van grote betekenis voor de Nederlandse economie. Dat neemt niet weg dat omzet- en werkgelegenheidsontwikkelingen een sterke neerwaartse trend vertonen. In dit sectorplan committeren de sociale partners in de grafimedia zich aan maatregelen om de bestrijding van de arbeidsmarktproblemen te intensiveren, te verbreden en te vernieuwen. Als bedrijf krijgt u daarmee flinke korting op opleidingen, cursussen en begeleidingstrajecten, welke procedure u hiervoor volgt leest u hier. Een aanvraagformulier download u hier, voor een Word-versie kijkt u hier. Wanneer u subsidie aanvraagt voor Mobiliteit geldt een iets andere procedure, lees hier verder. Het formulier om de subsidie aan te vragen voor mobiliteit staat hier.

 

Naar het overzicht

Het A&O Fonds Grafimediabranche 

heeft een brede doelstelling voor de aangesloten leden. De doelstelling bestaat uit:

• het verrichten van activiteiten op het gebied van onderwijs en ontwikkeling voor (potentiële) werknemers inde grafische sector

• het verrichten van activiteiten op het gebied van de arbeidsmarkt in de grafische sector waaronder begrepen het stimuleren van het aanbod van werknemers in de grafische sector.

• het mede-financieren van nationale en internationale subsidiabele activiteiten op het gebied van arbeidsmarkt bevorderende activiteiten