zoeken

Start fase 3 Mediacompetenties

BTB fonds Uitgeverijsector, A&O fonds Grafimedia, OCI Ontwikkelingsfonds creatieve industrie en GOC personeelsontwikkeling in de creatieve industrie, starten met fase drie van het project mediacompetenties.

BTB fonds Uitgeverijsector, A&O fonds Grafimedia , OCI Ontwikkelingsfonds creatieve industrie en GOC personeelsontwikkeling in de creatieve industrie, starten met fase drie van het project mediacompetenties.

Technologische innovaties, vergaande digitalisering, nieuwe kanalen, mobiele toepassingen. De wereld van media en communicatie is sterk in ontwikkeling. In fase een en twee van het project zijn de toekomstvisie op de media- en communicatiesector en de competenties die nodig zijn in de verschillende mediaberoepen in kaart gebracht.

In fase drie gaan we acht opkomende beroepen beschrijven. Dit levert acht toekomstprofielen op, die ontleend zijn aan onderbouwde trends voor de toekomst. Deze profielen dagen werkgevers, werknemers en opleiders uit om actief te anticiperen op de toekomst. Ze worden geformuleerd in de taal van de gebruikers, zodat ze direct benut kunnen worden voor personeelsontwikkeling en opleiden. Het project is in volle gang en loopt tot eind 2013. Ga voor meer informatie naar www.goc.nl/mediacompetenties.

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door stichting Digivaardig & Digiveilig.

Naar het overzicht

Het A&O Fonds Grafimediabranche 

heeft een brede doelstelling voor de aangesloten leden. De doelstelling bestaat uit:

• het verrichten van activiteiten op het gebied van onderwijs en ontwikkeling voor (potentiële) werknemers inde grafische sector

• het verrichten van activiteiten op het gebied van de arbeidsmarkt in de grafische sector waaronder begrepen het stimuleren van het aanbod van werknemers in de grafische sector.

• het mede-financieren van nationale en internationale subsidiabele activiteiten op het gebied van arbeidsmarkt bevorderende activiteiten