zoeken

Een initiatief van


Het A&O Fonds Grafimediabranche
heeft een brede doelstelling voor de aangesloten leden. De doelstelling bestaat uit:

• het verrichten van activiteiten op het gebied van onderwijs voor werknemers en potentiële werknemers in de grafische sector.
• het verrichten van activiteiten op het gebied van de arbeidsmarkt in de grafische sector waaronder begrepen het stimuleren van het aanbod van werknemers in de grafische sector.
• het mede-financieren van nationale en internationale subsidiabele activiteiten op het gebied van arbeidsmarkt bevorderende activiteiten. 

Stimuleringsregelingen A&O Fonds Grafimediabranche verhoogt

Het A&O Fonds Grafimediabranche stimuleert het investeren in medewerkers en de instroom van leerlingen in de printmediaberoepen. Om die reden heeft het Fonds besloten de eigen subsidieregelingen te verhogen vanaf 1 juli 2018. De regelingen zijn van toepassing tot 31 december 2018. Alleen opleidingen of BBL-trajecten die na 1 juli 2018 starten, komen in aanmerking voor het hier onder genoemde bedrag of de verhoogde subsidiepercentages.  

  • De eenmalige stimuleringsregeling BBL printmedia bedraagt vanaf 1 juli 2018 € 2.500,-.
  • De subsidie op printmedia opleidingen is per 1 juli 2018 verhoogd van 30% naar 40%. Voor de opleidingen van machineleveranciers geldt een verhoging van 10% naar 15% subsidie.
  • Bij goedkeuring van het aanvraagformulier wordt een voorschot van 30% van de subsidie uitbetaald. De resterende 10% wordt uitbetaald na afronding van de opleiding op basis van een bewijs van deelname of certificaat.

Naast bovenstaande regeling blijft de tijdelijke subsidieregeling van-werk-naar-werk trajecten en mobiliteitsprojecten van het A&O van toepassing. Deze regeling geldt voor bedrijven die bijdragen aan het garantiefonds en die het begeleidingstraject laten uitvoeren door C3 werkt!.

Klik hier voor de aanvraagformulieren op onze website. Informatie over de voorwaarden is te vinden in deze aanvraagformulieren.

Naar het overzicht