ga jij het maken in de grafimedia. Zoek een baan op Logo indruk
zoeken

Subsidie mogelijk voor advies over verbeteren arbeidsproductiviteit

Werkgevers die de arbeidsproductiviteit in hun onderneming met behulp van een adviseur willen verhogen, kunnen tot 75 procent van de kosten tot maximaal 18.000 euro vergoed krijgen.

Alleen de kosten voor het inhuren van een adviseur zijn subsidiabel. Deze helpt werkgevers bij het analyseren van hun bedrijfssituatie. De adviseur schrijft een plan van aanpak en kan zelfs helpen bij de uitvoering van de plannen.

Vitale bedrijven

Werkgevers kunnen met de ESF Actie E ‘vitale bedrijven’ subsidie aanvragen voor sociale innovatieprojecten over minstens één van de volgende thema’s:

  • Procesverbetering: het binnen de arbeidsorganisatie(s) verbeteren, herschikken en innoveren van bedrijfsprocessen.
  • Duurzame inzetbaarheid: het creëren van een cultuuromslag door het stimuleren van regionale en intersectorale arbeidsmobiliteit van werknemers, arbeidstijdenmanagement, het bevorderen van gezond, vitaal en veilig werk, of het bevorderen van zelfredzaamheid op de werkvloer. Denk bij arbeidstijdmanagement aan de optimale inzet van mensen en middelen. De efficiency wordt vergroot als er in het bedrijf alleen dan wordt gewerkt wanneer er daadwerkelijk werk is.

Aanbod A&O Fonds Grafimediabranche

Waar moet ik deze subsidie aanvragen? Wat is er nodig voor een aanvraag? En waar vind ik een geschikte adviseur om een dergelijk project binnen mijn organisatie uit te voeren?

Op deze vragen geeft het A&O Fonds Grafimediabranche antwoord. Om ondernemers te ondersteunen, stelde het A&O Fonds Grafimediabranche een shortlist op van adviseurs met bewezen ervaring in de branche. Bovendien beschikken zij over deskundigheid op het gebied van sociale innovatie.

Daarnaast heeft het A&O Fonds Grafimediabranche het subsidieadviesbureau PNO Consultants ingeschakeld om het volledige aanvraagtraject voor de subsidie te regelen. PNO Consultants deed eerder ervaring op met de ESF E regeling. Volgens het bureau scoort PNO een succescijfer van 60 procent, terwijl de gemiddelde slaagkans op 37 procent blijft steken.

A&O Fonds sloot voor de aangesloten leden een scherpe deal af met PNO. Hierdoor bedragen de kosten voor het aanvraagtraject slechts 1.500 euro per traject. Bedrijven die bijdragen aan het A&O Fonds krijgen een extra korting van 10 procent.

Interesse?

Indien ondernemers gebruik willen maken van het aanbod is het zaak snel te handelen. Naar verwachting is het beschikbare ESF-budget snel uitgeput. Een aanvraag moet digitaal worden ingediend. Hiervoor is een ‘code’ noodzakelijk. De afhandeling daarvan neemt enige dagen in beslag.

Interesse? Neem dan snel contact op door te mailen naar subsidies@aenofonds.nl. Geef daarbij de naam van het bedrijf op, de contactpersoon, het telefoonnummer en e-mail adres en vermeld ESF Actie E ‘vitale bedrijven’ subsidie.

Naar het overzicht

Het A&O Fonds Grafimediabranche 

heeft een brede doelstelling voor de aangesloten leden. De doelstelling bestaat uit:

• het verrichten van activiteiten op het gebied van onderwijs en ontwikkeling voor (potentiële) werknemers inde grafische sector

• het verrichten van activiteiten op het gebied van de arbeidsmarkt in de grafische sector waaronder begrepen het stimuleren van het aanbod van werknemers in de grafische sector.

• het mede-financieren van nationale en internationale subsidiabele activiteiten op het gebied van arbeidsmarkt bevorderende activiteiten