ga jij het maken in de grafimedia. Zoek een baan op Logo indruk
zoeken

Subsidie op financieel adviesgesprek

In de grafimedia cao van 1 april 2018–1 augustus 2020 is de regeling ‘Bijdrage financieel advies’ (artikel 6.4.2) opgenomen. Een werknemer die maximaal zes jaar verwijderd is van zijn/haar vermoedelijke AOW-gerechtigde leeftijd heeft eenmalig recht op een individueel adviestraject inclusief berekeningen. De werknemer neemt zelf het initiatief in het aanvragen van een financieel adviesgesprek. Het doel van deze regeling is de werknemer een bewuste keuze te laten maken in het al dan niet gebruik maken van werktijdvermindering en/of gedeeltelijke of gehele vervroegde pensionering.

Conform de cao wordt voor een financieel advies een maximum bedrag van € 600,-- vergoed door de werkgever. Voor de kosten van een financieel adviestraject kunnen werkgevers die lid zijn van het KVGO subsidie aanvragen bij het A&O Fonds Grafimediabranche. Het maximale subsidiebedrag is 50% van het factuurbedrag tot een maximum van € 300,--.

Het adviestraject wordt door een onafhankelijk bureau uitgevoerd. De sociale partners hebben hiervoor financieel adviesbureau Prikkl aangewezen.


Voorwaarden

Zijn er kosten betaald voor een financieel adviestraject van een werknemer en wordt voldaan aan onderstaande voorwaarden, dan kan de subsidie worden aangevraagd via het daarvoor beschikbare aanvraagformulier op de website van het A&O Fonds Grafimediabranche.  

  1. Werkgever is KVGO-lid.
  2. Werkgever levert een (kopie) factuur in en bewijs van betaling.
  3. De subsidieaanvraag moet bij het A&O Fonds zijn ontvangen binnen 3 maanden na factuurdatum.
  4. De factuurdatum ligt voor 1 augustus 2020.
  5. Het beschikbare subsidiebudget is nog niet geheel benut.

Ook als het traject door een ander, gelijkwaardig, bureau is verzorgd bestaat de mogelijkheid subsidie aan te vragen. Daarbij wordt nagegaan of het bureau gelijkwaardig is aan het geselecteerde bureau Prikkl. Als dit niet het geval is, wordt de subsidieaanvraag afgewezen.


Subsidie

De maximale subsidie betreft 50% van het factuurbedrag tot een maximum van € 300,--.

Voor het aanvragen van de subsidie wordt gebruik gemaakt van het aanvraagformulier ‘Bijdrage financieel advies’. Het formulier is hier te downloaden en tevens te vinden onder subsidieformulieren op deze website.


Prikkl

Prikkl
is een onafhankelijk adviesbureau dat uw medewerkers voorziet van een begrijpelijk en inzichtelijk rapport over hun financiële situatie. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Paulien van Gurp via info@prikkl.nl of 085-800 01 85. Medewerkers met vragen kunnen zich wenden tot de klantenservice van Prikkl via klantenservice@prikkl.nl of via 085-800 01 84.

Naar het overzicht

Het A&O Fonds Grafimediabranche 

heeft een brede doelstelling voor de aangesloten leden. De doelstelling bestaat uit:

• het verrichten van activiteiten op het gebied van onderwijs en ontwikkeling voor (potentiële) werknemers inde grafische sector

• het verrichten van activiteiten op het gebied van de arbeidsmarkt in de grafische sector waaronder begrepen het stimuleren van het aanbod van werknemers in de grafische sector.

• het mede-financieren van nationale en internationale subsidiabele activiteiten op het gebied van arbeidsmarkt bevorderende activiteiten