zoeken

Subsidieoverzicht 2018 digitaal beschikbaar

Een overzicht van de subsidiemogelijkheden in 2018 is op dit moment digitaal te raadplegen. Half februari is de  gedrukte versie beschikbaar.

Voor het stimuleren van instroom van nieuwe medewerkers zijn via het sectorplan grafimedia twee regelingen van toepassing. Van de subsidieregeling voor 'om- of bijscholing nieuwe medewerkers' is nog tot 1 april 2018 gebruik van te maken. De regeling 'BBL-opleiding van nieuwe medewerkers' vervalt per 1 oktober 2018.

De stimuleringsregeling BBL van het A&O Fonds Grafimediabranche blijft voor 2018 gehandhaafd. Dat geldt ook voor het subsidiepercentage van 30% voor printmedia opleidingen. Dit percentage geldt voor bedrijven die bijdragen aan het opleidingsfonds. 

Een overzicht van de huidige subsidiemogelijkheden, waarvan u gebruik kunt maken via het A&O Fonds Grafimediabranche, staan in het nieuwe 'subsidieoverzicht 2018'.

Voor vragen kunt u het projectbureau van het A&O Fonds Grafimediabranche telefonisch bereiken op het nummer
0318 – 53 91 99 en per mail via subsidies@aenofonds.nl

 

 

 
Naar het overzicht

Het A&O Fonds Grafimediabranche 

heeft een brede doelstelling voor de aangesloten leden. De doelstelling bestaat uit:

• het verrichten van activiteiten op het gebied van onderwijs en ontwikkeling voor (potentiële) werknemers inde grafische sector

• het verrichten van activiteiten op het gebied van de arbeidsmarkt in de grafische sector waaronder begrepen het stimuleren van het aanbod van werknemers in de grafische sector.

• het mede-financieren van nationale en internationale subsidiabele activiteiten op het gebied van arbeidsmarkt bevorderende activiteiten