ga jij het maken in de grafimedia. Zoek een baan op Logo indruk
zoeken

Trends 2017: robotisering en automatisering

Het is dit jaar al weer de tiende uitgave van Trends. Het trendonderzoek wordt in opdracht van het A&O Fonds Grafimediabranche door GOC uitgevoerd. We signaleren daarin dat het herstel van de economie voor de grafimedia-
branche leidt tot een niet verder dalende omzet. Drukkerijen deden het goed met name door een toename van exportorders. Verpakkingsdrukkers en internetdrukkers doen het het beste in de branche. Voor het tweede jaar op rij zien we toenemende investeringen in machines en installaties, die zorgen voor verhoging van de efficiency. Ook wordt weer in medewerkers geïnvesteerd en is er hernieuwde belangstelling voor instroom van nieuw personeel via BBL leer-/werktrajecten. Het A&O Fonds subsidieert deze BBL-trajecten en GOC zorgt voor de uitvoering.  

Het themahoofdstuk in deze uitgave is automatisering en robotisering. Hierdoor gaan naar verwachting nog veel banen in de sector verloren. Het gaat daarbij vooral om in- en uitvoerwerk bij machines en transport- en expeditie werkzaamheden. Tegelijkertijd neemt de scheiding tussen leidinggevende, coördinerende en uitvoerende functies af en ontstaan er steeds meer operatorfuncties. Het belang van procesmatig samenwerken in productieteams neemt toe. Daarbij horen competenties als probleemoplossend en analytisch vermogen, samenwerken, flexibiliteit en leerbereidheid. In dit proces zien we dat mens en machine elkaar steeds meer gaat aanvullen.

Innovatiekansen zijn er vooral bij gebruik van big data voor gepersonaliseerd drukwerk, printing electronics en klantvriendelijke print portals. In alle mediavormen zien we een toename van digitale distributie. Reclamebestedingen volgen deze trend.

In Trends is ook een analyse van de economische ontwikkelingen in de verschillende sectoren en de algemene trend op de arbeidsmarkt en in het beroepsonderwijs opgenomen. 

Trends 2017 is hier te downloaden. Wilt u de gedrukte versie ontvangen, stuur dan een mail naar communicatie@goc.nl.

 

Quote uit nieuwsbrief van Printmedianieuws:

De moeite waard

Het boekje zou verplichte literatuur moeten zijn voor elke ondernemer in de branche. Er komen genoeg regenachtige zaterdagen deze herfst om het makkelijk lezende volledig te doorgronden. Of het ook daadwerkelijk resulteert in veranderend ondernemersgedrag is wel een vraag waard. Het boekje is niet echt academisch, maar is wel op enige afstand geschreven. Maar misschien moet dat ook bij een boekje welke vooral vanuit een helikopterview een globaal overzicht geeft op heel wat meer mediasegmenten dan alleen printmedia is. En daarin zijn de onderzoekers van het GOC goed geslaagd. 

 

Naar het overzicht

Het A&O Fonds Grafimediabranche 

heeft een brede doelstelling voor de aangesloten leden. De doelstelling bestaat uit:

• het verrichten van activiteiten op het gebied van onderwijs en ontwikkeling voor (potentiële) werknemers inde grafische sector

• het verrichten van activiteiten op het gebied van de arbeidsmarkt in de grafische sector waaronder begrepen het stimuleren van het aanbod van werknemers in de grafische sector.

• het mede-financieren van nationale en internationale subsidiabele activiteiten op het gebied van arbeidsmarkt bevorderende activiteiten