ga jij het maken in de grafimedia. Zoek een baan op Logo indruk
zoeken

Trends in de creatieve industrie 2012

heeft als titel 'Grensverleggende avonturen'. Naast de laatste trends en ontwikkelingen in de creatieve industrie, is deze keer een hoofdstuk gewijd aan samenwerken en de meerwaarde daarvan.

‘Samenwerken over de grenzen heen’ is het thema van de zesde editie van Trends in de creatieve industrie. De creatieve industrie is continu bezig met het zoeken naar nieuwe vormen van samenwerking om tot mooie resultaten en producten te komen.

Ook de jongste editie van Trends zelf is tot stand gekomen door een succesvolle samenwerking tussen creatieven, leveranciers en producenten.

Kruisbestuiving

Er wordt meer en intensiever samengewerkt dan ooit: in cocreatie met klanten, met toeleveranciers, in (zelfsturende) teams en tussen verschillende organisaties. In het voorwoord van Trends 2012 belicht GOC-directeur Henk Vermeulen de verwachting dat samenwerking leidt tot kruisbestuiving, tot innovatie en daardoor tot economische groei. De overheid noemt het maken van nieuwe cross-overs zelfs de grootste potentie van de creatieve industrie.

Werkgelegenheid

Trends 2012 wijdt een hoofdstuk aan de werkgelegenheid in de creatieve industrie. De totale creatieve sector behoudt op langere termijn een gunstig ontwikkelingsperspectief. De arbeidsmarkt in de creatieve sector is zeer flexibel en zal daarom snel kunnen reageren bij een verbetering van de economie. Er zijn cijfers beschikbaar over de groei van flexwerk in de creatieve industrie en de verhouding flexwerk versus vast personeelsbestand.

Trends 2012 is te bestellen of te downloaden.

Naar het overzicht

Het A&O Fonds Grafimediabranche 

heeft een brede doelstelling voor de aangesloten leden. De doelstelling bestaat uit:

• het verrichten van activiteiten op het gebied van onderwijs en ontwikkeling voor (potentiële) werknemers inde grafische sector

• het verrichten van activiteiten op het gebied van de arbeidsmarkt in de grafische sector waaronder begrepen het stimuleren van het aanbod van werknemers in de grafische sector.

• het mede-financieren van nationale en internationale subsidiabele activiteiten op het gebied van arbeidsmarkt bevorderende activiteiten