ga jij het maken in de grafimedia. Zoek een baan op Logo indruk
zoeken

Uitslag benchmarkprocedure

 

Tot 31 december 2014 stond A&O Fonds Grafimediabranche open voor deelname van aanbieders voor de activiteiten uit haar sectorplan. Hieronder presenteren we de huidige stand van zaken:

mobiliteitstrajecten

Het A&O Fonds Grafimedia heeft een uitvraag gedaan bij verschillende aanbieders voor het uitvoeren van Van Werk Naar Werk (VWNW) trajecten voor de grafimediabranche. Verschillende aanbieders hebben hierop een offerte ingestuurd. Het bestuur heeft op basis van een prijs/kwaliteit beoordeling getoetst welke uitvoerders in aanmerking komen om via het sectorplan subsidie te kunnen krijgen voor het uitvoeren van de VWNW trajecten voor de sector.  

Er zijn twee aanbieders geselecteerd voor het aanbieden van VWNW trajecten, waaronder C3 werkt! Met de andere aanbieder gaat het A&O Fonds Grafimediabranche in overleg om na te gaan of zij kunnen voldoen aan de eisen die het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt aan de verantwoording van de subsidie via het sectorplan. Zodra duidelijk is of zij hieraan kan voldoen zullen wij kenbaar maken welke aanbieder dat is. Wij hopen deze duidelijkheid zo spoedig mogelijk te kunnen geven.  

Indien u een VWNW traject wilt gaan starten, kunt u gebruik maken van de dienstverlening van C3 werkt! of Randstad HR solutions

opleidingen

Het A&O Fonds Grafimediabranche heeft de ingediende offertes met betrekking tot opleidingen beoordeeld. Klik hier voor een overzicht van de maximale subsidiabele kosten voor opleidingen. Preferred suppliers voor deze opleidingen zijn: 

Censor voor de verandering
College of Multimedia
GOC
House of Media
Media Academie
Open studio
Stivako
Buro brandstof creatieve communicatie
Wifac

 

Naar het overzicht

Het A&O Fonds Grafimediabranche 

heeft een brede doelstelling voor de aangesloten leden. De doelstelling bestaat uit:

• het verrichten van activiteiten op het gebied van onderwijs en ontwikkeling voor (potentiële) werknemers inde grafische sector

• het verrichten van activiteiten op het gebied van de arbeidsmarkt in de grafische sector waaronder begrepen het stimuleren van het aanbod van werknemers in de grafische sector.

• het mede-financieren van nationale en internationale subsidiabele activiteiten op het gebied van arbeidsmarkt bevorderende activiteiten