zoeken

Uitslag benchmarkprocedure opleidingen bekend

Het A&O Fonds Grafimediabranche heeft de ingediende offertes met betrekking tot opleidingen beoordeeld. Klik hier voor een overzicht van de maximale subsidiabele kosten voor opleidingen. Preferred suppliers voor deze opleidingen zijn: 

Censor voor de verandering
College of Multimedia
GOC
House of Media
Media Academie
Open studio
Stivako
Buro brandstof creatieve communicatie
Wifac

Naar het overzicht

Het A&O Fonds Grafimediabranche 

heeft een brede doelstelling voor de aangesloten leden. De doelstelling bestaat uit:

• het verrichten van activiteiten op het gebied van onderwijs en ontwikkeling voor (potentiële) werknemers inde grafische sector

• het verrichten van activiteiten op het gebied van de arbeidsmarkt in de grafische sector waaronder begrepen het stimuleren van het aanbod van werknemers in de grafische sector.

• het mede-financieren van nationale en internationale subsidiabele activiteiten op het gebied van arbeidsmarkt bevorderende activiteiten