zoeken

Unieke kans om een vliegende start te maken met duurzame inzetbaarheid

Hoe zorg ik dat mijn medewerkers fit, gemotiveerd en vakbekwaam zijn? Niet alleen nu, maar vooral ook in de toekomst? Deze vraag houdt menig bedrijf in de grafimedia bezig. Men ervaart al geruime tijd een tekort aan personeel en ziet tegelijkertijd dat er steeds meer wordt gevraagd van de expertise van medewerkers.

Op 17 september heeft het A&O Fonds Grafimediabranche voor een grote groep geïnteresseerde bedrijven het project
Create your future gepresenteerd: een vooruitstrevend project met een (heldere) blik op de toekomst. Binnen het project kunnen bedrijven via gesubsidieerde programma’s professionele ondersteuning krijgen om te werken aan een 'toekomstproof' werknemersbestand. Create your future bestaat uit twee programma’s: Duurzame inzetbaarheid op maat en Toekomstgericht scholen.

De urgentie werd treffend verwoord door Ronald Snep: "Als je vandaag besluit hier te komen, dan stopt het hier niet. Ga vandaag aan de slag". Ronald Snep, directeur van drukkerij Snep, is een ervaringsdeskundige. Hij weet wat het betekent wanneer een bedrijf intensief aan de slag gaat met duurzame inzetbaarheid: "Je wordt zeker aan het begin regelmatig geconfronteerd met je eigen blinde vlekken, maar ondertussen gloort er iets moois aan de horizon, en dat wordt steeds duidelijker". 

Steeds meer grafimediabedrijven onderkennen de urgentie om aan de slag te gaan met duurzame inzetbaarheid. Krapte op de arbeidsmarkt, de hoge gemiddelde leeftijd van medewerkers en het langer door moeten werken spelen een belangrijke rol. Daarnaast doen ontwikkelingen in techniek, innovaties in het bedrijfsmodel en een veeleisende markt een veranderend beroep op het vakmanschap van de medewerkers. De traditionele vakkennis is niet meer toereikend: medewerkers moeten flexibeler, klantgerichter en proces overstijgend kunnen werken. Door als bedrijf te investeren in duurzame inzetbaarheid beperk je het risico op vroegtijdige uitval en je zorgt dat mensen zich ontwikkelen tot krachtige, breed inzetbare medewerkers.

Het A&O Fonds helpt bedrijven op weg met duurzame inzetbaarheid door speciale, gerichte activiteiten gesubsidieerd aan te bieden. Voor KVGO-leden kan de subsidie voor deze activiteiten oplopen tot 75% van de investering en een aantal activiteiten worden zelfs kosteloos aangeboden.

Meer weten over het programma en de subsidie?
Alle informatie en de aanvraagformulieren zijn te vinden op de website van het A&O Fonds Grafimediabranche. Of in de folder 'Create your future' die hier is te downloaden.  
Een e-mail sturen naar subsidie@aenofonds.nl voor meer informatie is ook mogelijk.

En de presentatie van de bijeenkomst is beschikbaar.

Naar het overzicht

Het A&O Fonds Grafimediabranche 

heeft een brede doelstelling voor de aangesloten leden. De doelstelling bestaat uit:

• het verrichten van activiteiten op het gebied van onderwijs en ontwikkeling voor (potentiële) werknemers inde grafische sector

• het verrichten van activiteiten op het gebied van de arbeidsmarkt in de grafische sector waaronder begrepen het stimuleren van het aanbod van werknemers in de grafische sector.

• het mede-financieren van nationale en internationale subsidiabele activiteiten op het gebied van arbeidsmarkt bevorderende activiteiten