zoeken

Verandering subsidiemogelijkheden

Naast de algemeen geldende subsidiemogelijkheden zijn er een aantal subsidies en kortingsmogelijkheden die specifiek gelden voor de grafimediabranche. Om de eigen subsidiemogelijkheden zo goed mogelijk op de behoefte van de branche aan te laten sluiten worden deze jaarlijks herzien. Er vinden een aantal veranderingen plaats in deze subsidiemogelijkheden.

Naast de algemeen geldende subsidiemogelijkheden zijn er een aantal subsidies en kortingsmogelijkheden die specifiek gelden voor de grafimediabranche. Om de eigen subsidiemogelijkheden zo goed mogelijk op de behoefte van de branche aan te laten sluiten worden deze jaarlijks herzien. Er vinden een aantal veranderingen plaats in deze subsidiemogelijkheden.

Uitbreiding kortingsregeling

De huidige kortingsregeling heeft betrekking op een beperkt aantal printmedia opleidingen van GOC. Teneinde de herstructurering van de branche te stimuleren heeft het bestuur van het A&O fonds besloten de kortingsregeling uit te breiden.

Per 1 augustus 2012 wordt de tegemoetkoming van 25% op het factuurbedrag verstrekt aan individuele inschrijvingen op nagenoeg alle opleidingen van GOC. Meer informatie over de regeling kunt u vinden op: www.aenofondsgrafimedia.nl/kortingregeling.html

ESF/WVA onderwijs

Helaas komt er voorlopig geen vervolg meer op de huidige ESF MKB.  subsidieregeling. De projectperiode van de huidige ESF regeling eindigt op 31 juli 2012. Opleidingen die geheel of gedeeltelijk in de periode 1 februari 2011 tot en met 31 juli 2012 vallen zijn subsidiabel, mits zij aan de voorwaarden voldoen die gesteld worden. Voor verdere informatie zie
www.aenofondsgrafimedia.nl.

Een groot deel van de gecertificeerde en branche-erkende opleidingen kunnen ook als BBL-traject worden uitgevoerd. U kunt dan in aanmerking komen voor een korting op de loonbelasting en premies vanuit de regeling WVA onderwijs. Dit levert u een aanzienlijk voordeel op.

Stimuleringsregeling BBL

De komende jaren voorzien we een tekort aan drukkers en nabewerkers. Het aantal leerlingen in deze beroepsgroepen is aanzienlijk afgenomen en zal niet voldoende zijn om de uitstroom aan oudere werknemers op te vangen. Een goede mogelijkheid om geschikt personeel te vinden is om deze zelf op te leiden binnen het bedrijf.

A&O fonds Grafimediabranche ondersteunt bedrijven die intern opleiden in het kader van een BBL-opleiding, door het verstrekken van een eenmalige subsidie van € 1.750,- bij het afsluiten van een leer/arbeidsovereenkomst. Voorwaarden en het aanvraagformulier voor deze subsidie zijn te vinden opwww.aenofondsgrafimedia.nl.

Daarnaast kan een tegemoetkoming verstrekt worden voor de kosten van:

  • Praktijkopleiderstraining
  • Workshop praktijkopleider
  • Extra begeleidingsbezoeken adviseur
  • Trainingsdag voor de leerlingen

Naar het overzicht

Het A&O Fonds Grafimediabranche 

heeft een brede doelstelling voor de aangesloten leden. De doelstelling bestaat uit:

• het verrichten van activiteiten op het gebied van onderwijs en ontwikkeling voor (potentiële) werknemers inde grafische sector

• het verrichten van activiteiten op het gebied van de arbeidsmarkt in de grafische sector waaronder begrepen het stimuleren van het aanbod van werknemers in de grafische sector.

• het mede-financieren van nationale en internationale subsidiabele activiteiten op het gebied van arbeidsmarkt bevorderende activiteiten