zoeken

Verzoek tot deelname benchmarkprocedure

Tot 31 december 2014 staat A&O Fonds Grafimedia open voor deelname van aanbieders voor de activiteiten uit haar sectorplan. Het is voor opleidingsinstituten en aanbieders van mobiliteitsactiviteiten mogelijk actief deel te nemen aan het Sectorplan van A&O Fonds Grafimedia. Het verzoek tot deelname aan de benchmarkprocedure is gesloten. Op dit moment beoordeelt het A&O fonds Grafimedia de retour gekomen aanvragen. Naar verwachting is het beoordelingsproces van de mobiliteitsactiviteiten afgerond op 30 januari 2015. De afronding van het beoordelingsproces van de opleidingen wordt verwacht op 6 februari 2015. Zodra de uitkomsten bekend zijn worden deze hier bekendgemaakt.
Lees hier meer.

 

Naar het overzicht

Het A&O Fonds Grafimediabranche 

heeft een brede doelstelling voor de aangesloten leden. De doelstelling bestaat uit:

• het verrichten van activiteiten op het gebied van onderwijs en ontwikkeling voor (potentiële) werknemers inde grafische sector

• het verrichten van activiteiten op het gebied van de arbeidsmarkt in de grafische sector waaronder begrepen het stimuleren van het aanbod van werknemers in de grafische sector.

• het mede-financieren van nationale en internationale subsidiabele activiteiten op het gebied van arbeidsmarkt bevorderende activiteiten