zoeken

Vraag naar personeel in grafimediabranche neemt toe

Dat blijkt uit de nieuwe editie van 'grafimedia in cijfers', een publicatie van GOC dat in opdracht van het A&O Fonds Grafimediabranche is geproduceerd.

Drukkerijen, verpakkingsfabrikanten en andere bedrijven in de grafimediabranche zijn weer volop op zoek naar personeel. Begin 2018 stonden er 430 vacatures open. Dat is het hoogste aantal in tien jaar tijd.Grafimediabedrijven zijn vooral op zoek naar dtp’ers, drukkers en nabewerkers. De stijging van het aantal vacatures komt met name door de vergrijzing en zal de komende jaren naar verwachting nog verder toenemen. Bijna 20 procent van de medewerkers in de branche zit minder dan 10 jaar voor zijn of haar pensioendatum.

Concurrentie om technisch personeel

Het vinden van met name vervangers voor medewerkers met technische functies is voor veel grafimediabedrijven een uitdaging, signaleert Richard Leloux, directeur van het A&O Fonds Grafimediabranche. “In 2017 volgden maar 37 jongeren een print-opleiding aan één van de vakscholen. Ook zij-instromers zijn lastig te vinden. We vissen namelijk in dezelfde vijver als bijvoorbeeld de installatiebranche, waar de komende jaren duizenden technici nodig zijn.”

Werken aan instroom met leerwerktrajecten

Om bij te dragen aan de instroom van medewerkers heeft opleider GOC in opdracht van het A&O Fonds Grafimediabranche een BBL-traject opgezet. Doel is om met zo’n leerwerktraject 75 jongeren, ww’ers en zij-instromers op te leiden tot grafisch operator op mbo 2 niveau. Werving vindt onder meer plaats via vmbo-scholen, gemeenten, het UWV en het netwerk van grafische bedrijven. Inmiddels lopen er opleidingstrajecten in Amsterdam, Zwolle en Eindhoven en start er binnenkort een BBL-opleiding in Veenendaal.

Terugval na economisch herstel

Ondanks de groei van het aantal vacatures hapert het economisch herstel dat leek ingezet in de grafimediabranche, blijkt uit Grafimedia in Cijfers. Zo steeg in 2017 het aantal faillisementen (+42,9 procent), daalde het aantal bedrijven (-3,5 procent) en nam de totale omzet in de branche af (-5,2 procent). Lichtpuntje is de daling van de werkloosheid in de sector: van 18,6 naar 13,4 procent. De werkloosheid ligt nog wel altijd fors hoger dan het landelijk gemiddelde.

Focus op duurzame inzetbaarheid, vraaggestuurd opleiden en innovatie

Naast het verhogen van de instroom zet A&O Fonds Grafimediabranche de komende periode verder in op het versterken van duurzame inzetbaarheid. Ook gaat het fonds van aanbodgestuurd naar vraaggestuurd opleiden, met onder meer focus op modulaire opleidingen en in company trajecten. Verder doet A&O Fonds Grafimediabranche samen met hogescholen en universiteiten onderzoek naar vernieuwende producten, diensten en businessmodellen voor de grafimediabranche. De resultaten en best practices uit het E-novatetraject worden gedeeld met grafimediabedrijven, zodat zij daarmee hun onderneming kunnen versterken.

De gedrukte versie van grafimedia in cijfers 2018 wordt naar alle KVGO leden gestuurd. Via deze link komt u in het bezit van de digitale versie.

Naar het overzicht

Het A&O Fonds Grafimediabranche 

heeft een brede doelstelling voor de aangesloten leden. De doelstelling bestaat uit:

• het verrichten van activiteiten op het gebied van onderwijs en ontwikkeling voor (potentiële) werknemers inde grafische sector

• het verrichten van activiteiten op het gebied van de arbeidsmarkt in de grafische sector waaronder begrepen het stimuleren van het aanbod van werknemers in de grafische sector.

• het mede-financieren van nationale en internationale subsidiabele activiteiten op het gebied van arbeidsmarkt bevorderende activiteiten