zoeken

Werknemers profiteren aantoonbaar van O&O-fondsen!

Een bijzonder fenomeen in de Nederlandse arbeidsverhoudingen zijn de opleidings- en ontwikkelingsfondsen (O&O-fondsen). In deze fondsen brengen sociale partners collectieve middelen in met als doel de werkgevers en werknemers uit de branche te ondersteunen bij het (verder) ontwikkelen van hun kennis en vakmanschap. Over nut en noodzaak van de O&O-fondsen vindt op gezette tijden discussie plaats. Fondsen zouden te veel reserves aanhouden, de toegevoegde waarde zou twijfelachtig zijn en het geld zou beter voor persoonlijke ontwikkelingsbudgetten gebruikt kunnen worden. Om deze discussie niet alleen vanuit meningen maar ook op basis van feiten te voeren, heb ik in opdracht van een groot O&O-fonds onderzoek gedaan naar de toegevoegde waarde van de activiteiten van het fonds, variërend van subsidieregelingen tot workshops, voor werknemers.

Het onderzoek is uitgevoerd onder een groot aantal deelnemers en niet-deelnemers aan de activiteiten. En de conclusies zijn opvallend. Ten eerste blijkt voor alle onderzochte activiteiten dat het uurloon van deelnemers zich sneller ontwikkelt dan het uurloon van de niet-deelnemers. Gedurende een periode van 9 jaar is het verschil in sommige gevallen opgelopen tot 12 procent. Ten tweede zien we een positieve invloed op de inzetbaarheid. Deelnemers blijven vaker dan niet-deelnemers behouden voor de sector en als zij de sector verlaten is dat vaker naar een werksituatie dan de niet-deelnemers. Ook bij de werkgevers zien we positieve effecten voor werknemers. Zo blijkt dat door een deel van de activiteiten er bij werkgevers meer aandacht is gekomen voor scholings- en ontwikkelingswensen voor medewerkers in het bedrijf. Daarnaast geeft driekwart van de werkgevers aan dat de mogelijkheden om medewerkers te behouden voor het bedrijf en om medewerkers breder in te zetten in het bedrijf door de activiteiten van het O&O-fonds zijn verbeterd.

Dat er discussie plaatsvindt over de toegevoegde waarde van O&O-fondsen en de inzet van collectieve middelen is goed. Maar laten we daar nadrukkelijk ook de meerwaarde van de activiteiten van deze fondsen voor werknemers in betrekken. Ons onderzoek toont aan dat werknemers hier op verschillende manier van profiteren.

Voor meer informatie over het onderzoek kunt u contact opnemen met Wilco Brinkman (wilco@hs-arbeidsvoorwaarden.nl).

Wilco Brinkman
partner HS Arbeidsvoorwaarden
CAOverzicht© is geoptimaliseerd voor smartphone en tablet!

Naar het overzicht

Het A&O Fonds Grafimediabranche 

heeft een brede doelstelling voor de aangesloten leden. De doelstelling bestaat uit:

• het verrichten van activiteiten op het gebied van onderwijs en ontwikkeling voor (potentiële) werknemers inde grafische sector

• het verrichten van activiteiten op het gebied van de arbeidsmarkt in de grafische sector waaronder begrepen het stimuleren van het aanbod van werknemers in de grafische sector.

• het mede-financieren van nationale en internationale subsidiabele activiteiten op het gebied van arbeidsmarkt bevorderende activiteiten