zoeken

Zet grafimediabranche op de kaart bij jongeren

Met hulp van de bedrijven willen we de branche onder de aandacht brengen bij jongeren. Daarvoor is een nieuwe wervingsfolder beschikbaar. De uitstraling en tekst sluit aan bij de doelgroep. We roepen ze op een 'stempel te drukken op Nederland'. Daarmee doelen we op het kiezen voor een printmedia opleiding en toekomst in de grafimediabranche.

De concurrentie om jongeren die met hun handen willen werken is enorm en neemt alleen maar toe. Willen we blijven beschikken over vakmensen, dan moeten we gezamenlijk de branche promoten en investeren in het opleiden van drukkers en nabewerkers.

Met die wetenschap zijn het A&O Fonds Grafimediabranche, Grafisch Lyceum Utrecht, Grafisch Lyceum Rotterdam en GOC samen aan de slag gegaan met een nieuwe ‘jongerenfolder’. De grafische lycea zorgen voor verspreiding bij de komende onderwijsbeurzen. GOC benut de social media campagne voor het werven van BBL-leerlingen hiervoor. Bedrijven roepen we op breder te werven dan het eigen bedrijfsbelang. 

Tip bijvoorbeeld via kinderen klasgenoten die liever met hun handen werken. Informeer bij middelbare scholen wanneer ze een banenmarkt organiseren om je daar als bedrijf en als branche te profileren. Benader scholen voor een rondleiding of organiseer een open dag.

Help ons mee de grafimediabranche op de kaart te zetten. De folders zijn aan te vragen via info@aenofonds.nl.

Deze uitgave is ook digitaal beschikbaar via de websites van het A&O Fonds Grafimediabranche en GOC.

Naar het overzicht

Het A&O Fonds Grafimediabranche 

heeft een brede doelstelling voor de aangesloten leden. De doelstelling bestaat uit:

• het verrichten van activiteiten op het gebied van onderwijs en ontwikkeling voor (potentiële) werknemers inde grafische sector

• het verrichten van activiteiten op het gebied van de arbeidsmarkt in de grafische sector waaronder begrepen het stimuleren van het aanbod van werknemers in de grafische sector.

• het mede-financieren van nationale en internationale subsidiabele activiteiten op het gebied van arbeidsmarkt bevorderende activiteiten