ga jij het maken in de grafimedia. Zoek een baan op Logo indruk
zoeken

Zorgen over prijsdruk en krappe arbeidsmarkt in grafimediabranche

Grafimediabedrijven zagen in de loop van 2021 hun omzet herstellen van de coronalockdowns. Toch blijven er zorgen in de branche, bijvoorbeeld door de sterke prijsconcurrentie en het gebrek aan vakkrachten. Dat blijkt uit economisch onderzoek van GOC, uitgevoerd in opdracht van het A&O Fonds Grafimediabranche.

De totale netto-omzet van grafische bedrijven in Nederland kwam vorig jaar uit op bijna 2,9 miljard euro. Dat is 3,2 procent meer dan in 2020, toen door het stilleggen van de horeca, de evenementen, de bioscopen en musea een grote vraaguitval aan drukwerk plaatsvond. De omzet ligt echter nog wel lager dan voor de coronacrisis. Binnen de branche zijn er verschillen. Zo doen verpakkingsdrukkerijen het goed. Zij zagen de omzet verder toenemen.

>> Lees de volledige economische rapportage online 


Prijsdruk door overcapaciteit in de markt

Reden tot zorg zijn de stijgende inkoopprijzen voor grafimediabedrijven. Ze waren in 2021 fors meer kwijt voor onder meer papier en drukinkt. Die stijgende grondstofprijzen kunnen ze echter lastig doorberekenen naar hun klanten, vanwege de overcapaciteit in de markt. Gemiddeld wordt zo’n 25 procent van de productiecapaciteit niet benut en dat zorgt voor een sterke prijsconcurrentie. Dat gaat ten koste van het bedrijfsresultaat.

Focus op verlagen kosten en verhogen efficiency
Desondanks boekte 64% van de grafimediabedrijven winst in 2021. 19% van de bedrijven kwam net uit de kosten, 17% moest geld toeleggen op de productie van drukwerk. De druk op het bedrijfsresultaat zorgt voor een groeiende aandacht voor het verlagen van de kosten en verhogen van de efficiency in de productie. GOC ondersteunt bedrijven daarbij met vakgerichte opleidingen. Het A&O Fonds Grafimediabranche stelt hiervoor subsidie beschikbaar.

>> Lees hoe training bijdraagt aan productiviteitswinst in nabewerking


Minder bedrijven, lagere werkgelegenheid

Lichtpuntjes zijn er ook. Zo kende de grafimediabranche in 2021 relatief weinig faillissementen (4) en vrijwillige bedrijfsbeëindigingen (105). Er waren aan het eind van het jaar nog 2755 bedrijven actief in de branche. Samen boden ze werk aan ongeveer 20.000 mensen. De werkgelegenheid in de branche liep daarmee wel terug.

Lagere werkloosheid van grafisch personeel

Een andere positieve ontwikkeling is de afname van het aantal grafici dat zonder werk thuis zit. De werkloosheid in de branche daalde in 2021 van 7,1 naar 4,4% en komt daarmee in de buurt van het landelijk gemiddelde. Door het aantrekken van de arbeidsmarkt vindt een deel van de grafisch medewerkers makkelijker een baan. Voor oudere werknemers die lang hetzelfde specialistische werk gedaan hebben, blijft het vinden van nieuw werk uitdagend. Begeleiding op maat door C3 werkt! kan voor hen uitkomst bieden.

>> Lees hoe Jeroen (57)  via een werk-naar-werk-traject een carrièreswitch maakte


Krapte op arbeidsmarkt grootste uitdaging

Voor het onderzoek is grafimediabedrijven gevraagd wat ze als grootste belemmering zien voor hun bedrijf. Een tekort aan opdrachten wordt daarbij vaak genoemd, maar is niet langer de grootste uitdaging voor grafisch ondernemers. Dat is tegenwoordig een tekort aan gespecialiseerde arbeidskrachten. Het tekort wordt met name veroorzaakt doordat veel ervaren vakmensen met pensioen gaan. Met wervingscampagnes gericht op jongeren en zij-instromers en BBL-opleidingen helpt GOC bedrijven om vacatures toch in te vullen.

>> Bekijk hoe een BBL-traject eruit ziet en welke subsidies er beschikbaar zijn

Over het A&O Fonds Grafimediabranche

Het A&O Fonds Grafimediabranche zet zich in voor een gezonde arbeidsmarkt in de grafische sector en goede scholing voor (potentiële) werknemers. Ook stimuleert het fonds de duurzame inzetbaarheid van medewerkers via Create your future (CYF). Dit project bevat onder meer programma’s op het gebied van gezond, veilig en vitaal werken en goed werkgeverschap. Voor zowel de scholing als CYF-programma’s zijn verschillende subsidies beschikbaar.

Het rapport is te downloaden. Vragen over het A&O Fonds of over dit rapport zijn via info@aenofonds.nl te stellen.

Naar het overzicht

Het A&O Fonds Grafimediabranche 

heeft een brede doelstelling voor de aangesloten leden. De doelstelling bestaat uit:

• het verrichten van activiteiten op het gebied van onderwijs en ontwikkeling voor (potentiële) werknemers inde grafische sector

• het verrichten van activiteiten op het gebied van de arbeidsmarkt in de grafische sector waaronder begrepen het stimuleren van het aanbod van werknemers in de grafische sector.

• het mede-financieren van nationale en internationale subsidiabele activiteiten op het gebied van arbeidsmarkt bevorderende activiteiten