zoeken

Grafimedia in cijfers 2019

Focus op instroom en een leven lang ontwikkelen.

Meer jongeren verleiden tot een carrière in de grafimediabranche. Bedrijven helpen om hun organisatie en businessmodel te versterken of toekomstbestendig te maken. En bestaande medewerkers stimuleren om vitaal te blijven en te anticiperen op veranderingen in hun vak en de branche.

Daar ligt de focus van het A&O Fonds Grafimediabranche in 2019. Met de speerpunten speelt het fonds in op belangrijke trends en ontwikkelingen in de branche, zoals die naar voren komen in de nieuwe editie van Grafimedia in cijfers.

Voorzichtig herstel in de sector

Daaruit blijkt dat veel grafimediabedrijven voorzichtig mee profiteren van het economisch herstel. Mede door stijgende verkoopprijzen (+2,36%) bleef de nettowinst in de branche vorig jaar stabiel op 3,4%. Ook het aantal faillissementen daalde. Verder nam de werkloosheid in de branche af.

Noodzaak tot innovatie blijft

Vooral bedrijven die nieuwe manieren zoeken om toegevoegde waarde te bieden, plukken de vruchten van de aantrekkende economie. “Denk bijvoorbeeld aan drukkerijen die zich ontwikkelen van producent tot allround communicatiepartner, waardoor ze in staat zijn om meer werk naar zich toe te halen en betere marges te realiseren”, zegt Richard Leloux, directeur van het A&O Fonds Grafimediabranche.

Missie van het A&O Fonds Grafimediabranche

Het A&O Fonds verzorgt namens de sector onderwijsactiviteiten en stimuleert de instroom van werknemers in de branche. Het fonds verstrekt hier zelf subsidies voor en wijst bovendien grafimediabedrijven de weg naar nationale en internationale subsidies voor scholing en levenslange ontwikkeling van medewerkers.

Nu al inspelen op toenemende vergrijzing

Die missie is actueler dan ooit. De grafimediabranche vergrijst namelijk in hoog tempo. De gemiddelde leeftijd ligt inmiddels op 48 jaar, de komende jaren gaan er élk jaar zo’n 600 ervaren vakkrachten met pensioen. Voor werkgevers is het cruciaal om tijdig na te denken over vervanging, omdat de instroom in de branche veel lager ligt en er grote concurrentie is vanuit andere branches als het gaat om technisch personeel.

Vergroten instroom, bredere inzetbaarheid medewerkers

Het A&O Fonds Grafimediabranche stimuleert de instroom van jongeren via onder meer brancheprofilering en nauw overleg met de vakscholen. Ook is in opdracht van het fonds een BBL-traject voor grafisch operators opgezet door het GOC en zijn er nieuwe modules ontwikkeld waarmee operators hun vakkennis kunnen verbreden en verdiepen. “Daarmee spelen we in op de behoefte van werkgevers naar allround personeel dat flexibel inzetbaar is, waardoor je wendbaarheid als bedrijf toeneemt.”

Meer subsidieregelingen dan ooit in 2019

Investeren in je bedrijf, in het opleiden van nieuwe medewerkers en de ontwikkeling van bestaande medewerkers is dit jaar extra aantrekkelijk. Bestaande subsidieregelingen zijn namelijk verruimd. Ook komen er deze zomer nieuwe subsidies ter waarde van ruim 1 miljoen euro uit het Europees Sociaal Fonds beschikbaar voor de sector. De Europese subsidies zijn beschikbaar voor twee soorten programma’s. Allereerst is er subsidie voor bedrijven die hun businessmodel willen veranderen of bijsturen. Met de subsidie kunnen deze bedrijven medewerkers meenemen in het transitieproces en opleiden zodat ze in staat zijn om nieuwe werkzaamheden uit te voeren. Het tweede programma is gericht op duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Hoe blijven medewerkers vitaal, gemotiveerd en vakbekwaam en hoe blijf je als organisatie gezond?

Vooruitdenken en gebruikmaken van de faciliteiten

Het A&O Fonds Grafimediabranche roept werkgevers op om vooral gebruik te maken van de faciliteiten. “Wacht niet tot er vacatures ontstaan in je bedrijf, maar investeer nu al in opleiding en kennisoverdracht. Daar helpen we je graag bij. Niet alleen met scholing, maar ook met het vinden van kandidaten en het aanvragen van de juiste subsidies. Benut de kansen die we bieden”

Grafimedia in cijfers 2019 vind je hier.

Naar het overzicht

Het A&O Fonds Grafimediabranche 

heeft een brede doelstelling voor de aangesloten leden. De doelstelling bestaat uit:

• het verrichten van activiteiten op het gebied van onderwijs en ontwikkeling voor (potentiële) werknemers inde grafische sector

• het verrichten van activiteiten op het gebied van de arbeidsmarkt in de grafische sector waaronder begrepen het stimuleren van het aanbod van werknemers in de grafische sector.

• het mede-financieren van nationale en internationale subsidiabele activiteiten op het gebied van arbeidsmarkt bevorderende activiteiten