ga jij het maken in de grafimedia. Zoek een baan op Logo indruk
zoeken

Gratis advies en ondersteuning bij personeelsvraagstukken

Er komt deze maanden veel op je af. Misschien zag je opdrachten wegvallen, heb je roosters aan moeten passen of is het even zoeken nu medewerkers zonder werk thuis zitten of juist thuis werken. Het kan ook zijn dat je juist te maken hebt met een hoge werkdruk, bijvoorbeeld doordat het verzuim hoger ligt. En dan is er nog de toekomst van je bedrijf die waarschijnlijk aandacht vraagt. Kan iedereen aan boord blijven, moeten we anticiperen op een structurele verandering van werk?

Je staat er niet alleen voor in deze tijd
Voor welke uitdagingen jij ook staat met je bedrijf; je hoeft het niet alleen te doen. Het A&O Fonds Grafimediabranche heeft in samenwerking met GOC namelijk een speciaal, gratis aanbod ontwikkeld om jou verder te helpen in een tijd van onzekerheid en verandering. Het gaat om zes verschillende advies-, coachings- en ondersteuningsmogelijkheden voor iedereen binnen jouw bedrijf. Van ondernemers en directeuren tot HR-medewerkers en leidinggevenden en van drukkers en nabewerkers tot ondersteunend personeel.

De thema’s waarbij jij gratis ondersteuning kunt krijgen:

Voor leidinggevenden en HR

●     Leidinggeven in crisistijd

●     Toekomstgericht scholen

●     Personeelszaken op orde

Voor alle medewerkers

●     Persoonlijke en professionele ontwikkeling

●     Loopbaanoriëntatie

●     Fit en gezond blijven als medewerker

>> bekijk de uitgebreide informatie

>> of download de folder

Met je personeel sterker door deze uitdagende periode
Het gratis aanbod helpt jouw bedrijf om nu de juiste keuzes te maken en je organisatie toekomstproof te maken. Juist in deze tijd is het belangrijk om daarin samen te werken met je medewerkers. Ze mee te nemen, te betrekken en te activeren om na te denken over hun eigen ontwikkeling en inzetbaarheid. Zodat je met elkaar (sterker) door deze coronacrisis komt. Het gratis aanbod is daarbij een steuntje in de rug en een laagdrempelige start voor noodzakelijke vervolgstappen. Voor veel van zulke vervolgtrajecten zijn Europese subsidies vanuit het ESF-project Create your future beschikbaar.

Alle praktische informatie op een rij:

  • Online gesprekken via videobellen
  • 60-90 minuten per sessie
  • Maximaal 5 medewerkers en 2 leidinggevenden per bedrijf
  • Beschikbaar tot eind 2020
  • Kosten voor KVGO-leden en voormalige ZSO-leden vergoed vanuit het ESF-project Create your future

Vragen of ondersteuning?
Heb je hulp nodig om de juiste keuzes te maken in ons gratis aanbod? Stuur dan een mailtje naar info@aenofonds.nl. Dan nemen we snel contact met je op.

Naar het overzicht

Het A&O Fonds Grafimediabranche 

heeft een brede doelstelling voor de aangesloten leden. De doelstelling bestaat uit:

• het verrichten van activiteiten op het gebied van onderwijs en ontwikkeling voor (potentiële) werknemers inde grafische sector

• het verrichten van activiteiten op het gebied van de arbeidsmarkt in de grafische sector waaronder begrepen het stimuleren van het aanbod van werknemers in de grafische sector.

• het mede-financieren van nationale en internationale subsidiabele activiteiten op het gebied van arbeidsmarkt bevorderende activiteiten